Pre Lekárov

Klinicky overené zloženie

Ploštičník hroznatý (Cimicifuga racemosa) patrí k najspoľahlivejším a najviac vedecky preskúmaným alternatívam hormonálnej liečby v menopauze. Túto tradičnú liečivú bylinu z východného pobrežia USA využívali už pred stáročiami Indiáni a moderná medicína jej venuje pozornosť už viac ako pol storočia. Účinky aj bezpečnosť ploštičníka boli overené množstvom klinických štúdií.